PATENT
E-İmza
Endüstriyel Tasarım
Faydalı Model
Patent Çeşitleri
Patent Sahibinin Hakları
Patent Tescili
Patent Tescili için Gerekli Kriterler
Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilerek korunamazlar:

  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,

  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,

  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,

  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,

  • İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller.(Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri hariç.)

Aşağıda belirtilen buluşlar da patent verilerek korunamazlar:

  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,

  • Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Sinaps Patent Danışmanlık Denetim Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri

Adres: 856 Sokak No:7 K:6 D:611 Konak - İZMİR         Tel: +90 0232 446 04 04         Fax: +90 0232 446 04 54

Rating for sinapspatent.com.tr