DANIŞMANLIK
Barkod Tescili
BRC Belgesi
CE İşareti
Garanti Belgesi
Gıda Sicil Sertifikası
Globalgap
GMP Belgesi
IFS (Uluslarası Gıda Standardı)
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
İSO 9001+
ISO 14001+
ISO 18001+
ISO 22000+
• HACCP
• HACCP ISO 22000 Danışmanlık Hizmeti İçeriği
• HACCP ISO 22000 Standart Maddeleri
• HACCP ISO 22000 Uygulama Adımları
• HACCP Tarihi
• ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
• Neden TS EN ISO 22000
TSE+
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Neden TS EN ISO 22000
 • Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması,

 • Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması,

 • Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması .

 • Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı,

 • Ürün gen toplama riskinin azaltılması,

 • Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması,

 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,

 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,

 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,

 • Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,

 • Kanunlara uyumluluğun sağlanması ,

 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi

 • Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,

 • Çalışma ortamının iyileşmesi,

 • Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.

 • Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,

 • Ürün kayıplarının azaltması.

 • Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,

 • Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber

 • vermesi,

 • Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorluklan karşılamada güvenirlik sağlaması,

 • Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması,

 • Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,

 • ISO 9000 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması,

 • Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması,

 • FAO / WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistemdir.

Sinaps Patent Danışmanlık Denetim Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri

Adres: 856 Sokak No:7 K:6 D:611 Konak - İZMİR         Tel: +90 0232 446 04 04         Fax: +90 0232 446 04 54

Rating for sinapspatent.com.tr