PATENT
E-İmza
Endüstriyel Tasarım
Faydalı Model
Patent Çeşitleri
Patent Sahibinin Hakları
Patent Tescili
Patent Tescili için Gerekli Kriterler
Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Patent Çeşitleri

Ülkemizde iki çeşit patent tipi vardır. Biri İncelemesiz Patent diğeri ise İncelemeli Patent sistemi dir. İncelemesiz sistemde maddi durumu çok iyi olmayan, patent tescili için çok para ayıramayacak durumda olan buluş sahiplerinin tercih ettiği bir sistemdir. Buluş sahiplerine ucuz ve hızlı bir biçimde koruma sağlar. Fakat koruma sağlanan süre daha azdır. İncelemesiz sistemde buluşlar 7 yıl süre ile korumaya alınmaktadır. İncelemeli sistemde ise uzun bir araştırma süresi gereklidir. Buluş hakkında detaylı inceleme yapılarak raporlanır. İncelemeli patent daha güvenilir ve uzun süreyi kapsayan patent sistemidir.


Patent tescili bir anlamda tekel hakkı da denebilir. 20 yıl süre ile geçerlidir. Patent alan kişi buluşunu sadece kendi kullanabilir. Ancak bu kişi lisans aracılığı ile bir veya birçok kişiye bu hakkı devredebilmektedir. Tamamen veya kısmi olarak devir işlemi gerçekleşebilir.
Patent tescili için buluş sahibi, marka tescili’nde olduğu gibi bir patent vekiline başvurmalıdır. Vekil buluş sahibinin sırrını saklayacağına dair sözleşme imzalarlar. Buluş detaylarını ve çizimlerini buluş sahibinden alır. Detaylı olarak incelemeye başlar. Sistemin işleyişinden, üretim şartlarına kadar incelemeler yapar. Bu buluşun benzerleri veya taklitlerinin olup olmadığını, taklit yeteneği olup olmadığını inceler. Ve buluş sahibine bir rapor halinde sunar. Buluşla ilgili sahibini detaylı olarak bilgilendirir. Patent almaya değer mi değmez mi buna göre karar verilir.

Tüm araştırmalar sonucunda patent almaya karar verilirse Türk Patent Enstitüsüne vekil aracılığıyla veya buluş sahibi tarafından başvuru yapılır. Enstitü dosyaları önce şekil olarak inceler. Eksiklik yoksa araştırma raporu düzenlenmesi için vekile veya buluş sahibine yazı yazar. Bu yazıda hangi kurumların araştırma raporu hazırladığı ve ücretleri yazar. Buluş sahibi istediği kuruluşu seçerek başvurur. 6- veya 12 ay içinde bu kuruluş gerekli araştırmayı yapar ve raporu gönderir. Raporu vekil veya buluş sahibi benzerlik açısından inceler.

Benzerlik görülmezse inceleme aşamasına geçmesi için tekrar raporu gönderir. Gönderirken de inceleme konusunda buluş sahibi incelemesiz patent veya incelemeli patent arasında bir tercih yapar. İncelemeye karar verilirse Enstitüye başvurur. Araştırma yapan aynı kuruluşa giden inceleme raporunda buluşun yeniliği konusunda bir engel yoksa artık ulusal aşamaya geçilir. Ulusal başvuru için 124 ülkenin her birine başvuru için hak kazanılır. Artık bu ülkelere inceleme raporu göndermeye gerek yoktur. Sadece tescil başvurusu yapmak yeterlidir.

Sinaps Patent Danışmanlık Denetim Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri

Adres: 856 Sokak No:7 K:6 D:611 Konak - İZMİR         Tel: +90 0232 446 04 04         Fax: +90 0232 446 04 54

Rating for sinapspatent.com.tr