DANIŞMANLIK
Barkod Tescili
BRC Belgesi
CE İşareti
Garanti Belgesi
Gıda Sicil Sertifikası
Globalgap
GMP Belgesi
IFS (Uluslarası Gıda Standardı)
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
İSO 9001+
• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 9001’ in Faydaları
• ISO ve Kalite ile İlgili Kavramlar
• Neden ISO 9001?
• TS EN ISO 9001 2008 Standardı Bölümleri
• TSE VE ISO
ISO 14001+
ISO 18001+
ISO 22000+
TSE+
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından 1987 yılında başlatılan ISO 9000 standart uygulamaları, 1988 yılında TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmış ve 1994, 2000 ve 2008 de revize edilmiştir. 2008 yılında yapılan yeni bir gereklilik getirmemiştir; daha çok mevcut rekeliliklere açıklık kazandırmak üzere bir revizyon olduğu görülmektedir. Ayrıca ISO 14001 :2004 ile bağlantısı ve ilişkisi daha net hale getirilmiş söz konusu standartla olan uyumluluğu daha net hale getirilmiştir.

ISO 9001 standardı Uluslararası Standardlar Kuruluşu ( ISO ) tarafından uluslararası standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme Modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır.

ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi standardı,etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürekli gelişmenin nasıl sağlanabileceğini ortaya koymaktadır.

ISO 9001 Kalite Belgesi almak isteyen firmalar Kalite Yönetim sistemlerini bu standardın şartlarına uygun olarak kurmak zorundadırlar.

Günümüzde müşteri tatmini kesinlikle işletmeler için hayati bir unsur haline gelmiştir. Pazarda pay sahibi olmak dolayısıyla kar etmek isteyen işletmeler diğer işletmelerle rekabet etmek durumunda kalmakta ve bu rekabette Kalite kavramı ön plana çıkmaktadır.

Firmanızın amansız rekabet fırtınasında ayakta kalabilmesi, ilerleyebilmesi, uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi zorunluluk halini almıştır. Bugün için İngilizce nasıl ki uluslararası ticaret lisanı haline gelmişse, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi de her alanda ortak bir yönetim modeli olmuştur.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; konusunda uzman yaklaşık 100.000 kişinin katkıları ile hayata geçirilmiştir. Bu sisteme sahip olmakla yüz bin kalite adamının tecrübelerini işletmenize aktarmış olacaksınız.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, yasal şartlar ve müşteri ihtiyaçlarını temel alarak, sürekli iyileştirme döngüsü ile sürekli müşteri tatminine odaklanmıştır.

Kurumsallaşmak işletmelerin devamının teminatıdır.

İşletmelerin devamlılığını sağlamanın en kolay ve güvenilir yolu ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemidir. Kurumsallaşmak, acımasız rekabet ortamında yöneticilerin asli işlerine zaman ayırmalarını sağlayacak yegane çözümdür. Yöneticinin asli işi, firma stratejilerini, hızla değişen ekonomik ve politik dengelere uygun olarak düzenlemek ve insan, finans, sermaye kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak olmalıdır.

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi, kurumunuza, bir sonraki üretimi, öncekinden daha iyi yapma becerisini kazandıracaktır. Bütün dünyada, 500 Binden fazla işletmede kabul görmüş ve başarıyla uygulanmıştır. İşletmenizin kurum kimliği kazanması ve devamlılığının sağlanması için ilk adımdır.

Kalite Yönetim Sisteminin Prensipleri:

 • Müsteri odaklılık

 • Liderlik

 • Çalışanların katılımı

 • Proses yaklaşımı

 • Yönetimde sistem yaklaşımı

 • Sürekli iyileştirme

 • Verilere dayalı karar mekanizması

 • Tedarikçilerle karşılıklı fayda ilişkisi

Kalite Yönetim Sisteminin Kurulma ve Belgelendirme Süreci:

 • Talebin Alınması

 • Ön incelemenin Yapılması

 • Teklif Hazırlanması

 • Anlaşma Yapılması

 • Mevcut Durumun Tespiti

 • KYS Oluşturmanın Planlanması

 • Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

 • KYS Kurulması

 • İç Tetkik Yapılması

 • Sürekli İyileştirme Döngüsünün Sağlanması

 • Belgelendirme Prosedürü

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ;

 • Maliyetler ve zamandan tasarruf sağlar.

 • Kalite seviyesinin iyileşmesi

 • Müşteri şikayetlerinin düşürülmesi

 • Standartlara uygunluğun sağlanması

 • Yeni pazarlara ulaşılması

 • Daha az hata ve daha az yeniden işleme ile maliyetlerin düşürülmesi

 • Rekabet üstünlüğü sağlanması

 • Güvenilirlik

 • Kalitenin herkesin sorumluluğunda olması, çalışanların ve müşterilerin bilinçlenmesi

 • Çalışma ortamının iyileştirilerek çalışanların mutluluğunun sağlanması

 • Değişen firma imajı

 • Verimliliği artırır,

 • Servis ve bakım faaliyetleri azalır,

 • Müşteri tatmini sağlar,

 • Toplam Kalite Yönetimine geçi için altyapı oluşturur.

 • İthalat ve ihracat aşamalarında gümrük engellerini ortadan kaldırır,

 • Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünüzü artırarak rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar.

ISO 9001:2008, firmanızın dış ve iç pazarda önemli bir tanıtım markası olacağını unutmamalısınız.

Sinaps Patent, Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, firmalara ISO 9001:2008 standardına göre Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması konusunda Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Standardının temel amacı; işletmelerde evrensel kabul görmüş Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Sinaps Patent, Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, sunduğu Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı kapsamında işletmenin yapısına uygun sistemler geliştirmekte ve hizmetlerini analize dayalı projeler şeklinde sunmaktadır.

Proje 1

Aşağıda kısaca listelenmekte olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda yön gösterici olma; işin yapılmasında firma çalışanlarının görev alması

Proje 2

Aşağıda kısaca listelenmekte olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda görevin tamamının üstlenilmesi

 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Eğitiminin gerçekleştirilmesi

 • Organizasyon şemasının oluşturulması,

 • Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,

 • Kalite hedefleri ve politikasının belirlenmesi,

 • ISO 9001:2008 Kalite Sisteminin kurulması ve kalite ekibinin yönlendirilmesi,

 • Gerekli olan iç/dış anketlerin yapılması,

 • Sürekli iyileştirme planlarının yapılması,

 • İç Tetkik Eğitiminin gerçekleştirilmesi

 • İç Tetkikin yapılması,

 • Düzeltici/önleyici faaliyetlerin yapılması,

 • Kalite el kitabının hazırlanması,

 • Belgelendirme kuruluşuna müracaat edilmesi,

 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygunluk belgesinin alınması.

Sinaps Patent Danışmanlık Denetim Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri

Adres: 856 Sokak No:7 K:6 D:611 Konak - İZMİR         Tel: +90 0232 446 04 04         Fax: +90 0232 446 04 54

Rating for sinapspatent.com.tr