EĞİTİM
ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi
ISO 22000 Temel Eğitimi
ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi
ISO 9001 İç Denetçisi Eğitimi
OHSAS ISO 18001 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 9001 İç Denetçisi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Katılımcıların, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında süreç mantığı ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçisi olarak yetiştirerek sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

  • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi

Kalite – Kalite Kontrol Kavramları

Sistem Yaklaşımı,Kalite Güvence Sistemi - TKY Kavramı

Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı

  • Sistem Kavramı

Akış, İş akışı, Süreç

Süreç Bileşenleri

Süreç Yaklaşımı

  • ISO 19011

  • Denetim Çeşitleri

1. Taraf

2. Taraf

3. Taraf

  • Denetim

Süreç Yaklaşımı

Denetim Kavramı

Denetim Hedefleri

Soru Listeleri

Objektif Kanıt

Uygunsuzluk, Gözlem

Raporlama

DÖF / Uygunsuzluk Kapatma

  • Denetçi

Bağımsızlık

Denetçi Nasıl olmalıdır ?

Denetçi Nasıl olmamalıdır ?

  • ISO 9001:2000 vs ISO 9001:2008

  • İç Tetkik Yaklaşımı

Kalite sistemi

Kaynaklar

Prosesler

İZLEME, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME

  • Genel Değerlendirme

  • Başarı Değerlendirme

* Eğitimin her aşaması uygulamalar ile desteklenmektedir.

KİMLER KATILMALI

Üst, orta ve alt kademe yöneticiler, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi içinde denetim yapacak ve çalışmaları fiilen yürütecek çalışanlar.

Sinaps Patent Danışmanlık Denetim Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri

Adres: 856 Sokak No:7 K:6 D:611 Konak - İZMİR         Tel: +90 0232 446 04 04         Fax: +90 0232 446 04 54

Rating for sinapspatent.com.tr