EĞİTİM
ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi
ISO 22000 Temel Eğitimi
ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi
ISO 9001 İç Denetçisi Eğitimi
OHSAS ISO 18001 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 22000 Temel Eğitimi

TEHLİKE ANALİZLERİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI EĞİTİMİ (HACCP)

Eğitim Amacı

Gıda sektöründe güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve kurulması temeline dayalı bir gıda güvenliği sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği:

 • Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Tarihçesi

 • Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Sisteminin Uygulama Nedenleri

 • Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları ile İlgili Kısa Tanımlar

 • Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Prensipleri

 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 22000)TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim Amacı :

Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği :

 • Temel kavramların açıklanması,

 • İlk Koşul Programları (PRP),

 • HACCP Planının oluşturulması,

 • Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,

 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,

 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE HACCP DOĞRULAMA-GEÇERLİ KILMA EĞİTİMİ

Eğitim Amacı :

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) de yer alan, yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi kapsamında gereken proseslerin planlanması ve uygulanması konusunda bilgi aktarımının sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği :

 • Tanımlar ve Tarifler,

 • Geçerli Kılma ve Doğrulama Adımları Tanıtımı

 • Geçerli Kılma ve Doğrulama Adımlarının Planlanmasının Yapılması

 • Kuruluşlara ait Pratik Çalışmaların Yapılması

Sinaps Patent Danışmanlık Denetim Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri

Adres: 856 Sokak No:7 K:6 D:611 Konak - İZMİR         Tel: +90 0232 446 04 04         Fax: +90 0232 446 04 54

Rating for sinapspatent.com.tr