DANIŞMANLIK
Barkod Tescili
BRC Belgesi
CE İşareti
Garanti Belgesi
Gıda Sicil Sertifikası
Globalgap
GMP Belgesi
IFS (Uluslarası Gıda Standardı)
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
İSO 9001+
ISO 14001+
ISO 18001+
ISO 22000+
• HACCP
• HACCP ISO 22000 Danışmanlık Hizmeti İçeriği
• HACCP ISO 22000 Standart Maddeleri
• HACCP ISO 22000 Uygulama Adımları
• HACCP Tarihi
• ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
• Neden TS EN ISO 22000
TSE+
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

HACCP ISO 22000 Uygulama Adımları

1. Haccp Ön Gereksinim Programları

HACCP sisteminin uygulanmasında “Ön gereksinim programları” olarak adlandırılan temel uygulamalar sistemin etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ön gereksinim programları, güvenli gıda üretimi için gerekli olan temel çevre ve üretim koşullarını sağlar. Bunun sonucunda ürün güvenliğini tehdit edebilecek temel bazı önlemleri baştan sağlanmış olur. Ayrıca CCP olabilecek birçok yerde önlem alarak HACCP uygulamasını kolaylaştırır. Bu programlar;

 • Tesis ve ekipman özellikleri

 • Sanitasyon ve hijyen uygulamaları

 • Zararlı canlıların kontrolü

 • Personel eğitimi ve hijyeni

 • Tedarikçi ve hammadde kontrolü

 • Proses kontrolü

 • Ürün geri kabulü için gerekli uygulamalar

 • Depolama ve dağıtım koşulları

2. HACCP Hazırlık Aşamaları

Şirket çapında bir HACCP programı uygulanmadan önce bir takım hazırlık adımları atılmalıdır.

Bu hazırlık adımları,

 • HACCP ekibinin oluşturulması

 • Gıdanın önemli özelliklerinin tanımlanması

 • Amaçlanan kullanım şeklinin belirlenmesi

 • Proses akış şemalarının hazırlanması

 • Proses akış şemalarının doğrulanması olarak sıralanır.

 • HACCP Prensiplerinin Uygulanması

HACCP’ in 7 temel prensibi vardır:

 • Tehlike analizlerinin yapılması

 • Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi

 • Kritik limitlerin oluşturulması

 • İzleme prosedürlerinin oluşturulması

 • Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi.

 • Doğrulama prosedürlerinin oluşturulması.

 • Dokümantasyon ve kayıt sisteminin oluşturulması.

Sinaps Patent Danışmanlık Denetim Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri

Adres: 856 Sokak No:7 K:6 D:611 Konak - İZMİR         Tel: +90 0232 446 04 04         Fax: +90 0232 446 04 54

Rating for sinapspatent.com.tr