DANIŞMANLIK
Barkod Tescili
BRC Belgesi
CE İşareti
Garanti Belgesi
Gıda Sicil Sertifikası
Globalgap
GMP Belgesi
IFS (Uluslarası Gıda Standardı)
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
İSO 9001+
ISO 14001+
ISO 18001+
ISO 22000+
• HACCP
• HACCP ISO 22000 Danışmanlık Hizmeti İçeriği
• HACCP ISO 22000 Standart Maddeleri
• HACCP ISO 22000 Uygulama Adımları
• HACCP Tarihi
• ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
• Neden TS EN ISO 22000
TSE+
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

HACCP ISO 22000 Standart Maddeleri

4. Gıda güvenliği yönetim sistemi

4.1 Genel şartlar

4.2 Dokümantasyon Şartları

5. Yönetim Sorumluluğu

5.1 Yönetim Taahhüdü

5.2 Gıda Güvenliği Politikası

5.3 Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanması

5.4 Sorumluluk ve Yetki

5.5 Gıda güvenliği ekip lideri

5.6 İletişim

5.7 Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme

5.8 Yönetimin gözden geçirmesi

6. Kaynak yönetimi

6.1 Kaynak sağlanması

6.2 İnsan kaynakları

6.3 Altyapı

6.4 Çalışma ortamı

7. Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme

7.1 Genel

7.2 Ön gereksinim programları

7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları

7.4 Tehlike Analizi

7.5 Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması

7.6 HACCP Planının Oluşturulması

7.7 OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi

7.8 Doğrulama Planlaması

7.9 İzlenebilirlik Sistemi

7.10 Uygunsuzluk Kontrolü

8. Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi

8.1 Genel

8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması

8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü

8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması

8.5 İyileştirme

8.5.1 Sürekli iyileştirme

8.5.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

Sinaps Patent Danışmanlık Denetim Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri

Adres: 856 Sokak No:7 K:6 D:611 Konak - İZMİR         Tel: +90 0232 446 04 04         Fax: +90 0232 446 04 54

Rating for sinapspatent.com.tr